Aliran Proses


PEMILIHAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 LANTIKAN TETAP BILANGAN 1 TAHUN 2022
Sistem ini akan dibuka mulai jam 12.00 tengah hari, 20 September 2022 (Selasa) hingga 11.59 malam, 25 September 2022 (Ahad) untuk permohonan penempatan bagi Pegawai Perubatan UD43 Lantikan Tetap Bilangan 1 Tahun 2022.

Pegawai-pegawai yang layak membuat pemilihan penempatan akan menerima notifikasi e-mel daripada pihak pentadbir sistem pada 19 September 2022.

Untuk makluman, hanya pegawai yang telah SETUJU TERIMA lantikan tetap dan melengkapkan urusan pengemaskinian status kesihatan dan Akuan Berkanun melalui Sistem MySTP Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam tempoh yang ditetapkan sehingga 19 September 2022 akan menerima notifikasi e-mel tersebut.

Bagi pegawai yang masih berstatus dalam tindakan SPA, urusan lantikan akan diuruskan setelah mendapat kelulusan pihak SPA.

Tarikh lapor diri pegawai ke Jabatan Kesihatan Negeri ialah pada 17 Oktober 2022.

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Untuk makluman tuan/puan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperoleh pensijilan MS ISO 37001 Anti Bribery Management System (ABMS). Sila scan kod QR di bawah untuk rujukan. Kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk membaca, memahami dan mematuhi Polisi Anti Rasuah.
Aliran Proses