Aliran Proses


PENGAMBILAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Pengambilan Pegawai Perubatan Gred UD41 diadakan dua (2) bulan sekali. Calon yang melepasi tapisan oleh SPA akan disenaraikan dalam sesi-sesi pengambilan akan datang mengikut giliran tarikh permohonan lengkap SPA (tarikh surat MMC atau tarikh daftar Sistem SPA8i, mana yang terkemudian).

Setakat Sesi 4 Tahun 2018: calon tapisan sehingga 18 Disember 2017

Tarikh pembukaan sistem e-Housemen, tarikh Program Transformasi Minda dan calon yang tersenarai dalam sesi pengambilan seterusnya akan dimaklumkan melalui laman ini selepas ianya dimuktamadkan.

Senarai Semak Permohonan Penempatan yang dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia (BSM), KKM adalah untuk tujuan rekod fail sahaja.

Panggilan telefon untuk mengesahkan penerimaan dokumen yang telah dihantar secara pos/serahan tangan/e-mel adalah TIDAK PERLU. Calon perlu memastikan permohonan SPA8i adalah lengkap dan tepat.

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian 03-8883 2735 atau emelkan kepada bsm@moh.gov.my.
URL Counter
Web Tracker