Aliran Proses


SESI MUAT TURUN DOKUMEN PELANTIKAN SEMULA SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 1/2018 (19 FEBRUARI 2018)
Dimaklumkan bahawa Pegawai Perubatan Gred UD41 lantikan kontrak Bil. 1/2018 (19 Februari 2018) telah ditawarkan pelantikan semula secara kontrak bagi menjalani khidmat wajib mulai 19 Februari 2021 sehingga 18 Februari 2023 (2 tahun) boleh memuat turun surat tawaran dan borang perjanjian kontrak melalui portal e-Housemen pada ketetapan berikut:

  1. mulai 11 Januari 2021 (Isnin) pada jam 12 tengah hari sehingga 17 Januari 2021 (Ahad); dan
  2. mulai 25 Januari 2021 (Isnin) pada jam 12 tengah hari sehingga 31 Januari 2021 (Ahad).

Surat tawaran dan borang perjanjian kontrak hendaklah dicetak dan dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia melalui Ketua Jabatan masing-masing selewat-lewatnya pada 19 Mac 2021. Adalah diingatkan bahawa Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan tuan/ puan untuk memuat turun dan menyediakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Tawaran pelantikan ini adalah tertakluk kepada apa-apa semakan terma dan syarat perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. Tawaran pelantikan semula ini juga adalah terbatal sekiranya berlaku peletakan jawatan, penamatan kontrak atau isu tatakelakuan semasa tempoh kontrak pertama.

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Untuk makluman tuan/puan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperoleh pensijilan MS ISO 37001 Anti Bribery Management System (ABMS). Sila scan kod QR di bawah untuk rujukan. Kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk membaca, memahami dan mematuhi Polisi Anti Rasuah.
Aliran Proses
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian/ emel berikut :-

(i) Urusan Housemanship (03-8883 2735/2805 atau bsm@moh.gov.my)
(ii) Urusan lantikan semula/lantikan tetap (03-8883 2785/2809 atau bsmlantikan@moh.gov.my)
URL Counter
Web Tracker