Aliran Proses


MUAT TURUN DOKUMEN PELANTIKAN SEMUA SECARA KONTRAK PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41 LANTIKAN KONTRAK BIL. 2/2017 (15 MEI 2017)
Dimaklumkan bahawa Pegawai Perubatan Gred UD41 lantikan kontrak Bil. 2/2017 (15 Mei 2017) telah ditawarkan pelantikan semula secara kontrak bagi menjalani khidmat wajib mulai 15 Mei 2020 sehingga 14 Mei 2022.

Sehubungan itu, tuan/ puan hendaklah memuat turun surat tawaran dan borang perjanjian kontrak melalui portal e-Housemen mulai 16 Mac 2020 (Isnin) jam 12 tengahari sehingga 31 Mac 2020 (Selasa). Surat tawaran dan borang perjanjian kontrak hendaklah dicetak dan dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia melalui Ketua Jabatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 April 2020. Sukacita diingatkan bahawa Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan tuan/ puan untuk memuat turun dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Tawaran pelantikan tuan/ puan ini adalah tertakluk kepada apa-apa semakan terma dan syarat perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. Tawaran pelantikan semula ini juga adalah terbatal sekiranya berlaku peletakan jawatan, penamatan kontrak atau isu tatakelakuan semasa tempoh kontrak pertama.

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan tawaran pelantikan semula secara kontrak melalui sistem e-Housemen boleh dikemukakan kepada Bahagian Sumber Manusia di talian 03-88832809/2785 atau emel kepada bsm@moh.gov.my.

Sila klik Log Masuk untuk meneruskan permohonan ini.
Sekiranya anda masih belum pernah menggunakan sistem ini. Sila klik Pendaftaran Baru untuk meneruskan Permohonan anda.
Sebarang pertanyaan/cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ditalian 03-8883 2809/2785 atau emelkan kepada bsm@moh.gov.my.
URL Counter
Web Tracker